League of Legends

WSY

Name

Role

Shi-Wen Yuan

Jungle