League of Legends

Xuzhu

Name

Role

Yu-Qing Li

Jungle