League of Legends

Gyu

Name

Role

Gong Yi-Xiong

Mid