League of Legends

Ending

Name

Role

Wei Zi-Jie

Jungle