League of Legends

Shark

Name

Role

Zhang Yu-Qi

Bot