League of Legends

Aitong

Name

Role

Xiang Yi-Tong

Jungle