League of Legends

CH1rry

Name

Role

Zhang Shi-jie

Bot