League of Legends

Guoguo

Name

Role

Jun-Li Zeng

Mid