League of Legends

Wuji

Name

Role

Yang Chia-Yu

Mid