League of Legends

Hollow

Name

Role

Yong-jin Shin

Bot