League of Legends

Ning

Name

Role

Zhen-Ning Gao

Jungle